grycksboegnahem © 2008 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

GrycksboEgnaHemsägareFörening

Välkomna till Grycksboegnahemsförening

Föreningen bildades 1930 och finns till för egnahemsägare i Grycksbo. Från början var det en fruktodlarförening. Föreningen samordnade inköp av fruktträd och buskar till egnahemsägare för att få ned priserna. Idag ägnar sig föreningen åt att hjälpa egnahemsägare genom att erbjuda uthyrning av materiel till låg kostnad, för att ge möjlighet till utbyte av erfarenheter och genom att verka för Grycksbo som samhälle. Föreningen har idag 300 medlemmar. Det är också tänkt att man skall kunna utbyta erfarenheter med varandra

ÅRSMÖTET INSTÄLLT.


PGA smittorisk ställs årsmötet !

Föreningen arrangerar föreläsningar och kurser i Grycksbo i ämnen som berör trädgård och hem och utflykter med inriktning på hus och trädgård.

Föreningen förfogar över en mängd materiel, tex släpvagn och vedklyv, som medlemmar kan hyra till en låg kostnad. (Se fliken uthyrning, eller klicka på länken till höger för att ladda hem ett word dokument som du kan skriva ut och spara.)

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

I gästboken kan ni skriva in förslag till materiel, föreläsningar eller utflykter.

Ni kan också skriva in om ni har växter till salu eller vill byta. 

Vill ni bli medlem kontakta Sven-Erik Bertell

Tel: 070 61 412 05

Eller betala in årsavgiften 50 kronor.

Bankgiro 618-5185