grycksboegnahem © 2008 

Materiel för uthyrning

 

Vedhantering:

 

 

Kostnad:

 

Finns hos:

Klipp och klyv

100 kr/dygn

Bengt Mattsson Berzeliusvägen 11

tel. 023-40334, 070-367 79 13

(Kjell Nilsson tel. 023-40863)

 

Vedklyv Hydraulisk

40 kr/dygn

Kjell Nilsson Bergsätravägen 56

tel. 023-40863

 

Vedkap

Transportband 5 m till vedkap

30 kr/dygn

25 kr/dygn

Tore Sjöblom Rättviksv. 45

mob. 0707310355

(Kerstin Mattsson tel. 023-40334)

 

Transportband 5 m

25 kr/dygn

Pål Lindqvist Tanshöjd

tel. 070 2461448


 

Trädgård:

 

 

 

Häcksax eldriven 220V

25 kr/dygn

Kerstin Mattsson Berzeliusvägen 11

tel. 023-40334

 

Grensax

Gratis

Joakim Höglund Berzeliusavägen 3

Tel. 070 206 13 06

Röjsåg

Bensin och sågklingor finns till 

Självkostnadspris

60 kr/dygn

Per-Erik Björklund

023-41000

 

Vält (gallervält)

 

Gratis

Tore Sjöblom Rättviksv. 45

mob. 0707310355

 

Stegar:

 


 

4 st. ställbara stegar 7,9,11m

Toppstöd, Nivåutjämnare,

Plattform till stege

10 kr/stege

/dygn

Pål Lindqvist Tanshöjd

tel. 070 2461448

 

Övrigt:

 Tombola 120 liter

Slagborr m borrar, bilmejsel

säckkärra

Stegar såg och stångsax för

trädklippning

25 kr/dygn

75 kr/dygn

10 kr/dygn

Gratis

Tore Sjöblom Rättviksv. 45

mob. 0707310355

Högtryckspruta med "iller"

Munstycken och tralltvätt

Rensband

Endast "iller"

100 25kr/dygn

25 kr/dygn

25 kr/dygn

 

Joakim Höglund Berzeliusavägen 3

Tel. 070 206 13 06

Släpvagn för personbil

 

Totalvikt: 1300 kg

Tjänstevikt: 320 kg

Maxlast: 980 kg

50 kr/4 tim

100 kr/dygn

Christer Åberg

070-572 37 35 

Bakhäll inkl. div. bakredskap

20 kr/dygn

Gunnel Ros Munktellsväg 29

tel. 023-40791

 

Grus för isiga gårdar  (max 3 hinkar)

Gratis

Peter Hedmark, Tel 414 44

Tvättbrygga

Gratis

Nyckel till tansvallens grind

finns hos:

Kerstin Mattson tel. 023-40334

Arne Perlström tel. 070-6659621

Jonas Dahlkars tel. 023-40916

Portvakten mån-fre 07:00-17:00

 Regelsökare

20 kr/dygn

Jonas Dalkarls Hamsarvsvägen 64

tel. 023-40916

Trädriktare

50 kr/dygn

Sven-Erik Bertell Bergsätravägen 35

tel: 0706141205

Korslaser

20 kr/dygn

Per-Erik Björklund

023-41000

Skivlift

50kr/dygn

Tore Sjöblom Rättviksv. 45

mob. 0707310355

Skruvautomat för t.ex. gipsskivor

75 kr /dygn

exkl. skruv

Tore Sjöblom Rättviksv. 45

mob. 0707310355
OBS! All materiel skall vara rengjord vid återlämnandet.

Behandla utrustningen som om den vore din egen.

Icke medlemmar betalar dubbel avgift. Man kan lösa medlemskap vid hyrtillfället.

Bilder på materiel som finns att hyra.